Bootreis en andere activiteiten

Bootreis en andere activiteiten

    Koudekerk aan den Rijn, april 2020.

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen zijn we in verband met de door de regering getroffen maatregelen tegen het Covid-19 virus erg beperkt in onze bewegingsvrijheid. De wekelijkse activiteiten zijn voor onbepaalde tijd reeds opgeschort, maar het betekent nu ook dat de

Bootreis

die we jaarlijks organiseren rond midden augustus dit jaar geen doorgang kan vinden. Dat vinden we heel  erg jammer, maar de organisatoren Tiny Molenaar en Janny Peters hopen u volgend jaar weer op de boot te mogen begroeten. 

Ook de overige activiteiten van de Stichting staan dus nog een tijdje op een (veel te !) laag pitje. We hopen dat er na 1 september weer wat meer mogelijkheden zijn. Zodra daar sprake van is, zullen we u via de Groene Hart Koerier en via onze website, oudereninkoudekerk.nl, daarover informeren.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SWOK hopen we van harte dat u deze zomer  toch –met wat improvisatie misschien- een fijne tijd kunt beleven,  maar vooral dat u allen goed gezond blijft.