13 maart 2020:

In navolging van veel andere organisaties en bedrijven heeft het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen besloten om alle activiteiten en bijeenkomsten tot en met 31 maart niet te laten doorgaan. Wij hopen daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.