Themamiddagen

Op nogal (ongeregelde) tijdstippen organiseert SWOK z.g. themamiddagen.
Dit zijn bijeenkomsten tijdens welke over een steeds wisselend thema een lezing gehouden zal worden. De eerste lezing was in november 2018 en ging over Peru: met veel beeldmateriaal kon men een goede indruk krijgen van en over dit prachtige land met z’n rijke historie.

We denken voor de komende bijeenkomsten aan lezingen op het gebied van veiligheid, geschiedenis en ook andere landen zullen zeker aan de orde komen. Via deze website en via de Groene Hart Koerier zullen we U op de hoogte brengen wanneer de volgende Thema middag weer gehouden gaat worden.

Toch nog vragen ? Stuur ons een bericht via de contactknop:

TerugContactAgenda