Dag van de ouderen

In 1990 hebben de Verenigde Naties 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Door een speciale dag in het teken van de ouderen te plaatsen, erkende de Verenigde Naties de bijdrage van Ouderen tot de ontwikkeling van de maatschappij en wil men hiermee de ouderen eren die daar een zo belangrijk deel van hun leven aan gewerkt hebben.
Thema’s waarvoor de Verenigde Naties zich inzetten zijn ondermeer: de zorg voor ouderen in ziekenhuisomgeving verbeteren, maar ook strijden tegen de uitsluiting en de eenzaamheid die de derde leeftijd bedreigen.
Elk jaar wordt door de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk aan den Rijn in oktober een Dag van de Ouderen georganiseerd. Het doel is om ouderen bij elkaar te brengen om, te kijken, te luisteren en te genieten van allerlei zaken, die interessant en vooral leuk zijn. Het is ook vooral een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en lekker te praten over ditjes en datjes. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd !
Het programma is elk jaar anders en kan bestaan uit workshops, presentaties over velerlei onderwerpen, concerten (muziek en/of zang), sketches, modeshows, voorlichting over veiligheid, lichaams- en gezichtsverzorging, etc., etc. Deelname staat open voor alle ouderen van Koudekerk aan den Rijn, maar de ervaring leert dat ook ouderen uit Hazerswoude Rijndijk en Hazerswoude Dorp graag deze Dag van de Ouderen bijwonen. Natuurlijk zijn de bewoners van die dorpen van harte welkom in Koudekerk !
Wij zullen de datum vroegtijdig bekend maken via onze websie (zie: Agenda) maar let ook op de aankondiging in de Groene Hart Koerier. Ook zullen er tijdig flyers worden neergelegd in winkels en in de Ridderhof. De Dag voor de Ouderen wordt gehouden in de Ridderhof.
Vrienden en familie ook welkom ? Jazeker !

TerugContactAgenda